REGULAMENT CONCURS “MACHIAJ DE HALLOWEEN”

REGULAMENT
CONCURS “MACHIAJ DE HALLOWEEN”
Data publicarii: 30 OCTOMBRIE 2014

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Concursului ”Machiaj de Halloween” este DeFete.ro
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Pe perioada Concursului, DeFete, va desfasura urmatoarele servicii:
1 va contacta castigatorii pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;
2 va preda premiul castigatorilor dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;
3 la data acordarii premiului va legitima castigatorii si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiului, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorilor.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
Concursul se va desfasura in perioada 30 octombrie 2014 – 10 noiembrie 2014

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE
Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI.
1 Intra pe site-ul www.DeFete.ro/Concurs
2 Incarca o fotografie care sa evidentieze machiajul tau de Halloween,fara photoshop
3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu introduce o fotografie in concurs si de a elimina participantul din concurs daca aceasta nu este corespunzatoare.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
Se vor acorda urmatoarele premii:
1x Premiu I: produse profesionale de make-up

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
Castigatorii vor fi desemnati prin random.org. Toti participantii la concursul ”Machiaj de Halloween” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.
Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani si nici nu se pot schimba parametrii premiului oferit. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date sau informatii incorecte sau nu a furnizat datele de contact cerute de Organizator.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI
Castigatoriilor concursului de va fi anuntat pana cel mai târziu pe 15.11.2014,
In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda urmatoarei lucrari situate în clasament.
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.
Castigatorii vor intra personal in posesia premiului, incepand cu data 20 noiembrie 2014, prin colet expediat prin curier rapid.
Premiile vor fi expediate prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR
Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau purtatoare de drepturi de autor.
Dupa postare fotografia poate fi utilizata de Defete.ro fara ca autorul sa fie renumerat sau sa solicite alte drepturi.
Prin participarea la prezentul Concurs, participantii/castigatorii sunt de acord ca numele si fotografia sa fie postate pe site-ul www.defete.ro la sectiunea CONCURS “MACHIAJ DE HALLOWEEN”

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 10 noiembrie, si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa wwwDeFete.ro. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www. DeFete.ro

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.

SECTIUNEA 13. LITIGII
In cazul unor litigii aparute intre DeFete.ro si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Echipa www.defete.ro